Így kell járni

CSSP-TANCHAZ-2018-0280

Kedvezményezett:

Sudridom Hagyományőrző Egyesület

Beharangozó

Örömmel értesítünk minden gyermeket és szülőt, hogy a Csoóri Sándor Alap pályázatát elnyerve lehetőségünk nyílik heti rendszerességgel óvódai táncházakat tartani.

A foglalkozások alkalmával életkori sajátosságoknak megfelelően ismerkednek meg a gyerekek a népi játékokkal és néptánccal. A hagyományok öröklődése régen a közösségek rendezvényein történtek. Jelenkori világunkban a technikai eszközök a magányos tevékenységekre sok lehetőséget adnak már óvodás korban is, de azt gondoljuk, hogy a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődéséhez nagyon fontos a közös tevékenység, játék, mozgás, tánc. A kisgyermekek éppoly nyitottsággal figyelik a tablet használatát, mint az „Így kell járni…” éneket a felnőttektől. A kor változásával a mi felelősségünk, hogy a gyerekek ismerjék és éljék át a hagyományt – nemcsak a technikai eszközök adta világot, így szeretnénk hozzájárulni a gyermekek egészséges fejlődéséhez.

Programjaink 2018-ban

Keddenként 10 órától

október 2.
október 9.
október 16.
október 30.

november 6.
november 13.
november 20.
november 27.

december 4.
december 11.
december 18.

Keddenként 15 órától

október 2.
október 9.
október 16.
október 30.

november 6.
november 13.
november 20.
november 27.

december 4.
december 11.
december 18.

Csütörtökönként 10 órától

október 4.
október 11.
október 18.
október 25.

november 8.
november 15.
november 22.
november 29.

december 6.
december 13.
december 20.

Péntekenként 10 órától

október 5.
október 12.
október 19.
október 26.

november 9.
november 16.
november 23.
november 30.

december 7.
december 14.
december 21.

Közös családi táncházak a Kulcsi óvódában:

december 7. péntek 15 órától
december 14. péntek 15 órától

Programjaink 2019-ben

Keddenként 10 órától

január 8.
január 15.
január 22.
január 29.

február 5.
február 12.
február 19.
február 26.

március 5.
március 12.
március 19.
március 26.

április 2.
április 9.
április 16.
április 30.

május 7.
május 14.
május 21.
május 28. / 16 órától – Közös családi táncház.

Keddenként 15 órától

január 8.
január 15.
január 22.
január 29.

február 5.
február 12.
február 19.
február 26.

március 5.
március 12.
március 19.
március 26.

április 2.
április 9.
április 16.
április 30.

május 7.
május 14.
május 21.
május 28. / 15 órától – Közös családi táncház.

 

Csütörtökönként 10 órától

január 10.
január 17.
január 24.
január 31.

február 7.
február 14.
február 21.
február 28.

március 7.
március 14.
március 21.
március 28.

április 4.
április 11.
április 18.
április 25.

május 9.
május 16.
május 23.
május 30. / 15 órától – Közös családi táncház.

 

 

Péntekenként 10 órától

január 4.
január 11.
január 18.
január 25.

február 1.
február 8.
február 15.
február 22.

március 1.
március 8.
március 22.
március 29.

április 5.
április 12.
április 26.

május 3.
május 10.
május 17.
május 24.
május 30. / 15 órától – Közös családi táncház.

 

Ősszefoglaló

Az elnyert pályázati támogatás lehetővé tette, hogy az óvódákban egész évben, heti rendszerességgel tartsunk foglalkozásokat, ne csak eseti jelleggel. Ezáltal nem csak a gyermekek érdeklődését sikerült felkelteni, hanem lehetőségünk nyílt a módszeres néptáncpedagógiai alapra épített képessségfejlesztésre.

A pályázat keretében a Sudridom Hagyományőrző Egyesület óvodás gyermekek részére tartott foglalkozásokat A foglalkozásokat Dunaújvárosban a Csiperke óvodában, és Dunaújváros vonzáskörzetében lévő településeken: Rácalmás, Nagyvenyim, Kulcs községek óvodáiban tartottuk. A foglalkozások ideje meghatározott volt, havonta minden héten ugyanazon a napon, az ünnepekhez és az óvodai elfoglaltságokhoz alkalmazkodva. A program megkezdése előtt szórólapokon tájékoztattuk az óvodás gyerekek szüleit a programsorozatról, a foglalkozások pontos idejét pedig plakátokról lehetett megtudni – részletes tájékoztatást nyújtottunk weboldalunkon is (https://sudridomegyesulet.hu). Ez idő alatt a foglalkozások javarészt a szülők részvétele nélkül történt, decemberben azonban tartottunk olyan foglalkozásokat is, ahol a szülőket is bevontuk. A programsorozat lezárásaként szintén közös, családi táncházat tartottunk. A foglalkozások ideje: Csiperke óvoda keddenként délelőtt, a nagyvenyimi óvoda kedden délután, rácalmási óvoda csütörtök délelőtt, kulcsi óvoda péntek délelőtt. Decemberben a kulcsi óvodában délutánonként is volt foglalkozás, ahová vártam nemcsak a kulcsiakat, hanem a környékbelieket is, ahol szülőkkel együtt történt a foglalkozás. A foglalkozások október elején kezdődtek és egészen május végéig tartottak. A foglalkozások alatt a gyerekek népi gyermekjátékokkal és a néptánc alaplépéseivel ismerkedtek meg. A foglalkozásokon minden alkalommal tanultak a gyerekek új éneket vagy mondókát, játékot és az előzőleg tanultakat folyamatosan átismételték a pedagógus segítségével.

A foglalkozásokon az első mozzanat egy új dal tanulása, mondóka tanulása, vagy az előző alkalommal tanult ének mondóka ismétlése volt. A mozgás előkészítésére futással és sétával kezdődött a foglalkozás. Majd a népi gyermekjátékok egymásután következtek, melyek az életkori sajátosságainak, igényüknek és képességüknek megfelelően választottunk ki. Ezután következett a tánc mozgás. A foglalkozás végén pedig levezető játékként fogócska, vagy valamilyen mozgásos játék volt. A népi gyermekjátékok elemei: 1. Mozgásos játékok: Ölbeli gyermek játékok: csip-csip csóka…, dobi-dobi hátát… játékok. 2. Különféle ügyességi és erőjátékok: Ég a gyertya ég…, Borsót főztem… játékok 3. Fogócskák: Kinn a bárány benn a farkas…, Nyuszi-róka fogó. 4. Vonulások: Tekeredik a kígyó…, Bújj-bújj zöld ág…., Új a csizmám most vették…. Csivirintem, csavarintom… játékok. 5. Kitalálós játékok: Hej, koszorú, koszorú…, 6. Párválasztó játékok: Három csillag van az égen…, Boglya tetején áll egy gólya…, 7. Mondókák: Áspis kerekes…, Poros úton kocsi zörög…., Gyí paci paripa…., 8. Kiszámolók: Entyem-pentyem ponty…, Ekedem-bekedem bak kecske…., Antanténusz…., A foglalkozás következő elemeként a néptánc alapmozdulataival ismerkedtek a gyerekek. Elősorban az ugrós táncok mozdulataival ismerkedtek meg a gyerekek, ami az életkoruk mozgásigényéhez is közel áll. Az ugrós táncok mozgás elemei pedig a páros lábú ugrások, egy lábról két lábra, és két lábról egy lábra, egy lábról ugyanarra a lábra, valamint egy lábról a másik lábra történő ugrások. Ennek jegyében az ugrásokat kipróbálhatták helyben és hely változtatással is. A hagyományban eszközös táncok a régi stílusú ugrós táncokhoz tartoznak. Az óvodásokkal eszközként fakanalat használtunk, amivel ritmusgyakorlatok játékos formában kerültek tanításra, mozgással párosítva a kar-láb összerendezett mozgását, koordinációt igényelt a gyerekektől, a földre helyezve pedig térhatárolóként szolgált. A másik eszköz, amit használtunk a foglalkozásokon az a zsebkendő, amivel a ritmusgyakorlatok, játékok mellett, a perkátai Sudridom-tánc megtanulásához is használtunk.

A pályázat támogatása lehetőséget adott arra, hogy a 4 településen a kisebbek is a tánc és játék adta élményekkel ismerkedhessenek meg. A táncház mozgalom Magyarországon a 70-es években kezdődött, így mondhatjuk, hogy az első táncházas korosztályú felnőtteknek már az unokáik táncolnak. A foglalkozásokon mindig volt érdeklődő, tehát azt gondoljuk, hogy a lakosságnak fontos a hagyományápolás, és a hagyomány adta lehetőség a gyerekek fejlődése érdekében. A foglalkozások eredményeképpen a gyerekek 8 hónapon keresztül részt vehettek olyan foglalkozáson, ahol az életkori sajátosságaiknak megfelelő gyermekjátékokat tanulhattak. Az eltelt időszak után bátran és felszabadultan, élvezettel ismételték a megtanult játékokat, azokat nemcsak a foglalkozásokon, hanem az óvodai csoportban és otthon is játszották. Az eltelt időszak alatt javult ritmusérzékük, az énekek és mondókák által bővült szókincsük. A játékok, ugrások, fogócskák a gyerekek mozgásigényét segítették. Mozgáskoordinációjuk is fejlődött, a láb koordinációját a lépések és ugrások segítették. A kar és láb koordinációja – az önálló mozgatások és az együttes mozgatások – a játékok és a tánc alatt is folyamatosan jelen volt a foglalkozásokon.

A mozgás nagyon fontos, és a kisgyermek lételeme is. Gyerekpszichológusunk szerint azért hasznosak az ilyen típusú foglalkozások, mert nem a gyermekek képességeit fejleszti statikus módon, hanem az érzelmi intelligenciára hatva rendkívül fontos az agyi kapcsolatok kialakulása szempontjából, mely később minden értelmi fejlődés alapja. A mozgás, a felszabadult játék szerepe felbecsülhetetlen mind az egészséges testi és lelki fejlődésben, mind a társas, szociális minták elsajátításában.

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy az óvodáskorú gyermekek érdeklődését felkeltsük a játék, a mozgás iránt. A támogatás ahhoz is hozzásegített, hogy minél több gyermek és szülő megismerkedhessen a magyarság szellemi kultúrájával.

Szórólap

plakátok

Dunaújváros

Kulcs

Rácalmás

Nagyvenyim

Videók